KRAJOWY INSTYTUT

EKSPERTYZ SĄDOWYCH

Mariusz Śliwiński

Biegły sądowy z dziedziny analizy ekonomicznej i rynku kapitałowego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

Na co dzień prowadzi swoją firmę szkoleniową specjalizującą się w przygotowywaniu podopiecznych do egzaminów na Maklera Papierów Wartościowych oraz Doradcy Inwestycyjnego.

Licencjonowany specjalista z zakresu analizy finansowej oraz rynku kapitałowego:

 • Absolwent Wydziału Ekonomii, studiów podyplomowych z analizy ekonomicznej i kontrolingu, studiów podyplomowych z prawa gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu;
 • Absolwent Studiów Doktoranckich z Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie;
 • Posiada kilkuletnie doświadcznie w pracy w instytucjach rynku finansowego (bank, dom maklerski, towarzystwo funduszy inwestycyjnych)
 • CIIA (Certified International Investment Analyst; certyfikacja szwajcarska ACIIA nr 21000035);
 • doradca inwestycyjny, licencja KNF nr 444;
 • makler papierów wartościowych, licencja KNF nr 2597;
 • makler giełd towarowych, licencja KNF nr 361;
 • posiada zdany 1 i 2 etap egzaminu CFA, kandydat na 3 etap egzaminu CFA;
 • posiada zdany 1 etap ezgaminu CAIA, kandydat na 2 etap egzaminu CAIA.

W ramach KIES, specjalizuje się w:

 • analizie i wycenie instrumentów dłużnych (głównie obligacji);
 • analizie i wycenie instrumentów pochodnych (opcji, kontraktów futures, kontraktów SWAP);
 • analizie i wycenie instrumentów udziałowych (głównie akcji);
 • analizie i wycenie kredytów (hipoteczne - w PLN, EUR, CHF; samochodowe i inne)
 • szczegółowej analizie sprawozdań finansowych, w tym wyszukiwaniu i identyfikowaniu na ich podstawie szczególnie istotnych informacji.

W ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Maklers.pl zorganizował kilkadziesiąt edycji kursów specjalistycznych. Ok. 400 uczestników kursów uzyskało licencję maklera papierów wartościowych, ok. 80 – licencję doradcy inwestycyjnego.

Dodatkowe informacje: